Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim.

• Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
• Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2024-06-01

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
•  filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-23
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-06-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Krajewska-Wąsik.
• E-mail: komorowo@wbp.olsztyn.pl
• Telefon: 55 231 10 16

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim
• Adres: Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg
• E-mail: komorowo@wbp.olsztyn.pl
• Telefon: 55 231 10 16
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Komorowo Żuławskie
Budynek: lokal Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim mieści się na parterze budynku, należącego do Gminy Elbląg, w Komorowe Żuławskim 6, 82-310 Elbląg.
1. Brak schodów, wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
2. Brak parkingu i wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
3. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
4. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych
5. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich
6. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
7. Osoba niepełnosprawna może wejść/wjechać do lokalu biblioteki z pomocą osoby towarzyszącej i pracownika 
8. W bibliotece nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących
9. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem

Filia w Nowakowie
Budynek: lokal Filii w Nowakowie mieści się na parterze budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Nowakowo 20B, 82-310 Elbląg
1. Brak schodów, wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
2. Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
3. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem
4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
5. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych
6. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
7. Osoba niepełnosprawna może wejść/wjechać do lokalu biblioteki z pomocą osoby towarzyszącej i pracownika 
8. W bibliotece nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Znajdź w katalogu

 

.

Biblioteka czynna

    Poniedziałek:     nieczynne
    Wtorek:            9.00 - 17.00
    Środa:              9.00 - 17.00
    Czwartek:        9.00 - 17.00 
    Piątek:              9.00 - 17.00
    Sobota:             9.00 - 14.00

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Biblioteka - tu się dzieje!

Projekt pn. Biblioteka – tu się dzieje! dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 

Imieniny

BIP